U weet vast hoeveel u jaarlijks kwijt bent aan ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Hoewel het gemiddeld percentage in Nederland niet erg hoog is, is het toch altijd weer een flinke kostenpost.

balanceolifantMaar weet u ook hoeveel daarvan gerelateerd is aan:

  • onbalans tussen lichaam en geest
  • onbalans tussen werk en privé?

Wat kunt u voor uw medewerkers doen en wat kan een Sensi-therapeut daarin doen voor u en uw medewerkers? Problemen liggen soms in de privé sfeer van medewerkers en zijn daarom voor een bedrijf niet altijd inzichtelijk of eenvoudig op te lossen.

Ik werk vanuit een holistische visie, waarbij een sessie wordt afgestemd op dat wat een client (medewerker) nodig heeft.
In een aantal sessie (max. 5) werk ik toe naar meer bewustwording en balans, zodat mensen zaken zelf weer verder kunnen aanpakken.

Ik ga uit van eigen verantwoordelijkheid en motivatie. Een leidinggevende of manager kan daarbij faciliterend en ondersteunend werken.

Dat betekent niet dat mensen die ongeïnteresseerd of sceptisch zijn niet in aanmerking komen. Vaak is deze houding na één behandeling al veranderd. Waar het mij om gaat is dat een medewerker niet onder druk gezet moet worden door het bedrijf om het probleem aan te pakken. Dat zal namelijk nooit tot een duurzame oplossing van het probleem leiden.

dalende lijnDus geeft u om uw medewerkers en vindt u hen belangrijk voor uw bedrijf, informeer dan naar de mogelijkheden van deze aanpak.

Wanneer een bedrijf de tijd en/of kosten van een consult wil faciliteren, leggen we de nodige afspraken vast in een gezamenlijk contract tussen het bedrijf, de cliënt en ik zelf. Daarin is de afspraak over privacy uiteraard een belangrijk onderdeel.